top of page
banner nex-07.jpg

การวิเคราะห์ข้อมูล

ยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีความจำเป็นอย่างยิ่งกับชีวิตมนุษย์ ทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวด้วยความจำเป็นของธุรกิจด้วยดิจิทัล data  ข้อมูลมากมายเหล่านั้นมักจะทำการสกัดข้อมูล (Data mining) เพื่อติดตามส่วนข้อมูลที่เหลือมาอีกขั้นตอนเพื่อให้การวิเคราห์ข้อมูล (Data Analysis) และสุดท้ายจึง จัดสรรให้ใช้งานได้จริงและสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจอย่างมหาศาล เช่น 

Asset 2.png
checked (2).png

ทำให้แบรนด์รู้จักและเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค

checked (2).png

แคมเปญจูงใจการตลาดที่ตรงใจกับลูกค้า

checked (2).png

สามารถเห็นมุมมองได้ตลอดเวลา

checked (2).png

สามารถขอส่วนลดพฤติกรรมของผู้บริโภคได้

checked (2).png

คุณสามารถเลือกได้ว่าใคร

checked (2).png

และช่วยประหยัดงบประมาณด้านการตลาดโดยเฉพาะ

ดังนั้นนักพัฒนาซอฟต์แวร์จึงต้องคอยดูข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่จำเป็นซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจนั้นเติบโตได้เพื่อที่จะก้าวกระโดด

การทำงาน

Graphs

รับดาต้าและตรวจสอบ

เมื่อได้รับดาต้ามาแล้ว ทีมงานจะประสานและจำแนกข้อมูลให้อยู่ซึ่งสามารถนำไปทำบราซิลต่อได้

Analyzing Graphs

วิเคราะห์ข้อมูล

ตามลำดับการจำแนกข้อมูลแล้วทีมงานจะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด เช่น ยอดการขาย และรายชื่อลูกค้า เป็นต้น ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวช่วยสร้างการตัดสินใจในการทำงานร่วมกัน

Image by Roberto Cortese

แคปดาต้า

ในระหว่างที่ผ่านการวิเคราะห์ดาต้าจะนำไปใช้กับแผนอื่นในอนาคตข้างหน้า

ปฏิทินกิจกรรมนั้นแบ่งให้กับ 4 ประเภท

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา

(นักวิชาการเชิงพรรณนา)

วิเคราะห์ข้อมูลก่อนที่จะมีข้อมูลในอดีดเพื่อต้องห้ามหรืออะไรก็ตามที่จะอยู่หรือไม่

การวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์

(นักวิชาการเชิงวินิจฉัย)

ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้ต้องขึ้น 

การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์

(นักวิชาการวิจารณ์)

นักวิเคราะห์ข้อมูลมาเพื่อตอบคำถามและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

การวิเคราะห์เชิงกำหนด

(นักวิชาการเชิงกำหนด)

วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อตอบโต้กับพนักงานที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือหาลูกค้ารายสุดท้ายที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ฐานข้อมูลการตลาดออนไลน์นั้นจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลซึ่งจะจัดทำขึ้นโดยให้ทั้งสองคราวของบางคนมาที่นี่ผ่านการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน จะได้รับข้อมูลที่ต้องการให้ทันเหตุการณ์ต่อไปและเพื่อให้ประโยชน์ที่จะได้รับมี ประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมเริ่มต้นตั้งแต่นั้นมาก่อนหน้านี้ ถูกต้องทำให้สามารถแบรนด์กล้านำคู่แข่งเพื่อเอาชนะใจที่ผู้บริโภคมองข้ามได้

จาก ดาต้า

ลืม แผนธุรกิจ

การจัดทำแผนธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งเหล่านี้คือดาต้าต้า ซึ่งจำเป็นต้องทำแผนอย่างที่จำเป็นและต้องชัดเจน ต้องขออนุญาตเจ้าของธุรกิจและทีมงานที่มองเห็นภาพเดียวกันและถามปัญหาและ สถานการณ์ที่เบ็นซ์ได้ทันที่วงทีจะรับข้อมูลนี้และความเร็วมากกว่านี้

ทำการตลาด LINE Official Account กับเน็กซ์

หรือติดต่อปรึกษาการตลาดออนไลน์หรือปัญหาธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

  • facebook
  • line
  • phone
  • mail
bottom of page