top of page
เนกซ์ดิจิทัล
เคียงข้างธุรกิจคุณทุกการเปลี่ยนแปลง

หากคุณความสนใจ ! พร้อมเรียนรู้ ! พร้อมลงมือทำ ! ด้านการทำโฆษณาทางการตลาดออนไลน์และเทคโนโลยีทางการตลาดออนไลน์ พร้อมอัพเดทเทรนใหม่ ๆ จัดทำโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ คิดและวิเคราะห์ผลร่วมกับทีม เราต้องการคุณ

เปิดรับสมัครตำแหน่ง Ads Manager

หน้าที่ในการทำงาน
- ทำงานร่วมกับ Digital Marketing Strategy เพื่อวางแผนการตลาดและการโฆษณาให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจต่าง ๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ , ธุรกิจความงาม , ธุรกิจเครื่องสำอางค์
- บริหารจัดการ ดำเนินกิจกรรมด้าน Digital Marketing ต่างๆ ตามที่วางแผนไว้ วิเคราะห์และวัดผลลัพธ์
- จัดทำโฆษณาผ่านแพลทฟอร์มต่าง ๆ เช่น Social Media , SEM สรุปผลและวิเคราะห์ผลร่วมกับ

เปิดรับสมัครตำแหน่ง Content Creator

หน้าที่ในการทำงาน
- เปลี่ยนไอเดียให้เป็นคอนเทนต์ได้ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ Content ทาง Social Media เช่น Facebook , Instagram , Tiktok - พร้อมออกแบบแคปชั่นโดน ๆ เพื่อสร้างสื่อทางการตลาด นำเสนอไอเดียใหม่ ๆ เพื่อพัฒนารูปแบบสื่อทางการตลาดร่วมกับทีม
- ประสานงานทีมกราฟฟิกดีไซน์ , ทีมการตลาดและโฆษณา รวมถึงทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อผลิตสื่อทางการตลาดให้ตรงโจทย์ที่รับมอบหมาย ทำงานร่วมกับ Graphic Designer

เปิดรับสมัครตำแหน่ง Account Executive

หน้าที่ในการทำงาน
- การสื่อสารกับลูกค้าและเพื่อนร่วมทีม ประสานงานแต่ละฝ่ายได้ตรงกัน สามารถบรีฟงานได้อย่างละเอียด
- บริหารเวลาและรักษาเวลา การนัดประชุมทีมและประชุมลูกค้า
- ตอบคำถามที่ลูกค้าสงสัย อธิบายงานให้เข้าใจ เพื่อให้ทีมสามารถผลิตงานต่อได้
- ดูแลแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับ Digital Marketing
- สรุปรายงานผลอย่างละเอียดให้กับลูกค้า

เปิดรับสมัครตำแหน่ง Graphic Design

หน้าที่ในการทำงาน
- ทำงานร่วมกับทีมคอนเทนต์ ออกแบบ Banner Ad ตามความต้องการของลูกค้า
- มีความคิดสร้างสรรค์ เเละ สามารถตีโจทย์ออกมาเป็นภาพได้
- มีทัศนคติบวก อยากเรียนรู้ เเละ พัฒนาตัวเองอยู่ตลอด
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลา
- มีความคิดกว้างไกล สามารถเสนอไอเดียร่วมทีม
- สามารถทำงานร่วมกับผู้ได้เป็นอย่างดี

bottom of page