top of page

กลยุทธ์ E-Commerce เพิ่มยอดขายร้านค้าออนไลน์ด้วย Digital Marketingในสถานการณ์ปัจจุบันที่หน้าร้านถูกปิดลง ช่องทางการหารายได้ของร้านค้าถูกจำกัด ทำให้ผู้คงมุ่งเน้นการตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketingกันมากขึ้น ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ ที่เรานำมาฝากทุกท่านในวันนี้ จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญ ที่จะช่วยเปิดโอกาสทางการตลาดออนไลน์ ด้วยกลยุทธ์ E-Commerce ร้านค้าออนไลน์ ที่ไม่ว่าธุรกิจใดก็สามารถนำไปปรับใช้ได้

E-Commerce คืออะไร


หากพูดให้เห็นภาพ และเข้าใจกันง่าย ๆ E-Commerce คือร้านค้าออนไลน์ ที่ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านก็สามารถขายสินค้า และบริการได้ ซึ่งเป็นการทำการตลาดออนไลน์ที่ลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ออกไป ไม่ว่าจะเป็น ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ รวมไปถึงค่าจ้างพนักงาน

ต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อใช้กลยุทธ์ E-Commerce แถมยังสามารถเปิดหน้าร้านไว้คอยให้บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงร้านค้าได้อย่างไม่มีข้อแม้ มีระบบแชทสดที่สามารถติดต่อ พูดคุยสื่อสารกันได้ อีกทั้งยังมีระบบหลังบ้าน ที่จัดเก็บประวัติการชำระเงิน และรายการสินค้าไว้ เรียกได้ว่าตอบโจทย์อย่างมากในยุคปัจจุบัน

เพิ่มยอดขาย E-Commerce ด้วย Digital Marketing

Digital Marketing ถือว่ามาแรงไม่แพ้กัน ไม่