top of page

Color Theme เทรนด์สี ปี 2022 ที่นักการตลาดต้องรู้

Updated: May 10, 2022


บอกได้เลยว่าโทนสีนั้นมีอิทธิพลกับแฟชั่นในทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว การแต่งบ้าน จนไปถึงการออกแบบ เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับธุรกิจในการออกแบบสินค้าต่าง ๆ ที่จะสามารถดึงดูดผู้บริโภคได้ ทำให้สำนักเทรนด์ต่าง ๆ เผยการคาดการณ์แนวโน้มสีประจำปี 2022 ที่ระบุถึงการหลอมรวมเรื่องราวต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน เป็นสีสันที่เป็นแรงผลักดันด้านจิตใจ เติมพลังจากเรื่องพื้นฐานและสมดุล ผู้บริโภคจะสัมผัสได้ถึงโทนสีที่จุดประกายความสุข จนถึงการหวนคิดถึงความทรงจำ

โดยเทรนสีในปี 2022 มีทั้งหม