top of page

รับทำการตลาดคลินิกความงาม

วางแผนเกมบุกออนไลน์ด้วยที่ปรึกษามืออาชีพ

20230712_Nex-Digital-Wix-Web-Beauty-Clinic-BG_03.jpg

รับทำการตลาดคลินิกความงาม

วางแผนกลยุทธ์บุกออนไลน์
ด้วยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

ลูกค้าของเรา

Beauty-&-Wellness-Clinic-Logo_01.jpg
Beauty-&-Wellness-Clinic-Logo_02.jpg
Beauty-&-Wellness-Clinic-Logo_03.jpg
Beauty-&-Wellness-Clinic-Logo_04.jpg
Beauty-&-Wellness-Clinic-Logo_05.jpg
Beauty-&-Wellness-Clinic-Logo_06.jpg
Beauty-&-Wellness-Clinic-Logo_07.jpg
Beauty-&-Wellness-Clinic-Logo_08.jpg
Beauty-&-Wellness-Clinic-Logo_09.jpg
Beauty-&-Wellness-Clinic-Logo_10.jpg
Beauty-&-Wellness-Clinic-Logo_11.jpg
LOGO_line_01.png
20230712_Nex-Digital-Wix-Web-Beauty-Clinic-BG_01.jpg

การตลาดคลินิกความงาม

20230712_Beauty-Clinic-Pyramid_01.png

หาลูกค้าใหม่

เปลี่ยนเป็นลูกค้าประจำ

รักแล้วบอกต่อ

สร้างฐานลูกค้าใหม่ด้วยช่องทางการตลาดออนไลน์

LOGO_facebook_01.png
LOGO_instragram_01.png
LOGO_googlr-ads_01.png
LOGO_tiktok_01.png

รักษาฐานลูกค้าเป็นลูกค้าประจำด้วยกลยุทธ์ Digital CRM

สร้างลูกค้ารักและบอกต่อด้วย Loyalty Program, Costomer Service Center และ Digital Platform

Customer Journey Workflow

20230712_Nex-Digital-Wix-Web-Beauty-Clinic-BG_02.jpg

เว็บไซต์คือส่วนสำคัญ
ในการทำการตลาดออนไลน์

 • แจ้งข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์- จัดเก็บข้อมูลผู้เข้าชมพร้อมวิเคราะห์ผลเพื่อการทำการ ตลาดออนไลน์ในอนาคต

 • จัดเก็บข้อมูลเพื่อการทำ Re-Marketing ทางออนไลน์

 • จัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าที่สนใจการทำการตลาดออนไลน์ ทั้งทาง Website และ Facebook

WEBSITE 
DATA BASE

เว็บไซต์คลินิกความงาม

ช่องทางการทำการตลาดออนไลน์

 • ช่องทางหาลูกค้าใหม่าย

 • ช่องทาง Re-Marketing

 • ช่องทางปิดการขาย

logo 02.png
logo 01.png
logo 05.png
logo 03.png
logo 04.png
nex line.png

DIGITAL MARKETING CHANNELS

ช่องทางการตลาดออนไลน์

ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยช่องทางการตลาดออนไลน์

 • บริหารช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อให้ปิดการขายได้สะดวกและรวดเร็ว 

 • แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นแต่ละประเภทความสนใจเพื่อติดตามผลทางการตลาดตามความสนใจของลูกค้า

CRM
COMMUNICATION

ช่องทางการสื่อสาร
ด้วยระบบ CRM

จัดเก็บข้อมูลลูกค้าวิเคราะห์ผลจากข้อมูล
พร้อมบริหารการขายและติดตามลูกค้าด้วยระบบ CRM

 • จัดเก็บข้อมูลการตลาดจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลและติดตามผล

 • เชื่อมต่อช่องทางการสื่อสาร เช่น Facebook / Line เพื่อความสะดวกในการประสานงาน

CRM
DATA PLATFORM

ช่องทางจัดเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อการตลาด CRM

DATA-BG_01.png

WEBSITE DATA BASE เว็บไซต์คลินิกความงาม

เว็บไซต์คือส่วนสำคัญ
ในการทำการตลาดออนไลน์

 

 • แจ้งข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์ - จัดเก็บข้อมูลผู้เข้าชมพร้อมวิเคราะห์ผลเพื่อการทำการ ตลาดออนไลน์ในอนาคต

 • จัดเก็บข้อมูลเพื่อการทำ    Re-Marketing ทางออนไลน์

 • จัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าที่สนใจการทำการตลาดออนไลน์ ทั้งทาง Website และ Facebook

DATA-BG_02.png

DIGITAL MARKETING CHANNELS

ช่องทางการทำการตลาดออนไลน์

 • ช่องทางหาลูกค้ารายใหม่

 • ช่องทาง Re-Marketing

 • ช่องทางปิดการขาย

DATA-BG_03.png

CRM COMMUNICATION ช่องทางการสื่อสาร ด้วยระบบ CRM

ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยช่องทางการตลาดออนไลน์

 • บริหารช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อให้ปิดการขายได้สะดวกและรวดเร็ว

 • แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นแต่ละประเภทความสนใจเพื่อติดตามผลทางการตลาดตามความสนใจของลูกค้า

20230712_Nex-Digital-Wix-Web-Beauty-Clinic-BG_04.png

CRM DATA PLATFORM
ช่องทางจัดเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อการตลาด CRM

จัดเก็บข้อมูลลูกค้าวิเคราะห์ผลจากข้อมูล
พร้อมบริหารการขายและติดตามลูกค้าด้วยระบบ CRM

 • จัดเก็บข้อมูลการตลาดจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลและติดตามผล

 • เชื่อมต่อช่องทางการสื่อสารเช่น Facebook / Line เพื่อความสะดวกในการประสานงาน

20230712_Nex-Digital-Wix-Web-Beauty-Clinic-BG_01.jpg

OUR SERVICES - บริการของเรา

20230710_Nex-Digital-Wix-Web-Button-Services-_01.png

การตลาดบนเฟสบุ๊ค

ปล่อยให้การตลาดบนโซเชียลมีเดีย
ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพราะ Facebook
มีฐานรองรับสูงสุดของโลก และ
ช่วยให้โฆษณาแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายได้

20230710_Nex-Digital-Wix-Web-Button-Services-_05.png

การพัฒนาเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์ที่เพิ่มแรงดึงดูด
ให้กับธุรกิจสำหรับพวกเขา 
ไม่ว่าจะเป็น Web Content และ
Web E-commerce ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า

20230710_Nex-Digital-Wix-Web-Button-Services-_02.png

การตลาดโฆษณา Google

สร้างโอกาสด้วยการเรียกใช้
เพื่อให้ได้อยู่ในอันดับต้น ๆ
และติดตามลูกค้าที่สนใจ
ด้วยเครื่องมือ Google Ads

20230710_Nex-Digital-Wix-Web-Button-Services-_06.png

สร้างแบรนด์ CI Branding 

เราสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์
หรือองค์กร ที่กำหนดไว้เพื่อ
เป็นเกณฑ์ในการออกแบบภาพ 
และนำเสนอคอนเทนต์บนสื่อต่าง ๆ
เพื่อสร้างการจดจำ

ติดตาอสอบถาม facebook.png
20230710_Nex-Digital-Wix-Web-Button-Services-_03.png

Line Ads Platform (LAP)

ให้ข้อมูลลูกค้าเข้ากับ Line OA 
ให้ธุรกิจรักษาและดูแลลูกค้าเก่า
เพื่อสร้างการเติบโตให้กับ
กรัมและยิงโฆษณาใน LAP 
สร้างแบรนด์ให้ลูกค้า

20230710_Nex-Digital-Wix-Web-Button-Services-_07.png

วิเคราะห์ข้อมูล
Data Analyst

วิเคราะห์ข้อมูลองค์กรธุรกิจ
ของกลุ่มเป้าหมายด้วยข้อมูล
และผู้นำด้านดิจิทัล
เพื่อตอบโจทย์ด้านกลยุทธ์ดิจิทัล

ติดตาอสอบถาม.png
20230710_Nex-Digital-Wix-Web-Button-Services-_04.png

Content Marketing

สร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพ
ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายให้กับธุรกิจ
คุ้มค่ากับแบรนด์และสินค้าอื่น ๆ
ซึ่งสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับแบรนด์

20230710_Nex-Digital-Wix-Web-Button-Services-_08.png

Digital CRM

ความต้องการเฉพาะเจาะจง
สำหรับให้ลูกค้าเก่ารายบุคคล
และผลิตแคมเปญให้กับธุรกิจ
เพื่อเน้นฐานลูกค้าเก่า

OUR CLIENTS

Beauty-&-Wellness-Clinic-Logo_01.jpg
Beauty-&-Wellness-Clinic-Logo_02.jpg
Beauty-&-Wellness-Clinic-Logo_03.jpg
Beauty-&-Wellness-Clinic-Logo_04.jpg
Beauty-&-Wellness-Clinic-Logo_05.jpg
Beauty-&-Wellness-Clinic-Logo_06.jpg
Beauty-&-Wellness-Clinic-Logo_07.jpg
Beauty-&-Wellness-Clinic-Logo_08.jpg
Beauty-&-Wellness-Clinic-Logo_09.jpg
Beauty-&-Wellness-Clinic-Logo_10.jpg
Beauty-&-Wellness-Clinic-Logo_11.jpg
LOGO_line_01.png
20230712_Nex-Digital-Wix-Web-Beauty-Clinic-BG_04.png

อยากให้ธุรกิจคลินิกความงามของคุณเติบโตอย่างมั่นคง?

รับโปรโมชั่นพิเศษลด

30% 

เพื่อสร้าง Website อิงตามพฤติกรรมลูกค้า และเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ!

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ (จำนวนจำกัด)

จบ

LOGO_line_01.png
bottom of page