top of page

Marketing technology คืออะไร มีความสำคัญต่อการตลาดออนไลน์อย่างไร?ในยุคที่ธุรกิจถูกขับเคลื่อนด้วยการตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing ทำให้มีเทรนด์ และกระแสใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา นักธุรกิจ และนักการตลาดต้องคอยปรับตัวอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อยู่เหนือคู่แข่ง และรักษาผลประโยชน์ให้ธุรกิจ

การทำการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน ไม่ได้มีเพียงแค่การวางแผนกลยุทธ์ หรือจัดทำโฆษณาอีกต่อไป เพราะยังต้องเข้าใจในเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับใช้ให้เหมาะกับธุรกิจ หรือที่เรียกว่า Marketing technology

ในบทความนี้ เราจะมาอธิบายความหมาย และความสำคัญของ Marketing technology ที่เจ้าของธุรกิจ และนักการตลาดควรรู้ และทำความเข้าใจ ตามไปดูพร้อมกันได้เลย

Marketing technology คืออะไร

Marketing technology หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า Martech เป็นเครื่องมือระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยจัดการงาน วิเคราะห์ผล สรุปผล และวัดผลทางการตลาด ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ข้อมูล (Data) เทคโนโลยี (Technology) และ การตลาด (Marketing) มีความสำคัญต่อการทำการตลาดออนไลน์อย่างมาก ช่วยให้นักการตลาดทำงานได้ง่ายขึ้น จัดการงานได้เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ


ซึ่งเทคโนโลยีการตลาดแบบ Martech นั้นเติบโตไวมาก มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีจำนวนมากกว่า 7,000 Solutions ที่สามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจได้ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ตามภาพรวมของ Marketing Landscape ดังนี้

1. Advertising & Promotion

เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาเพื่อใช้ในด้านของการโฆษณา และการทำโปรโมชั่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่ม และสามารถวัดผลได้จริง แบ่งเป็นกลุ่มย่อย อาทิเช่น Content Advertising, Social Media Advertising, Mobile Marketing, Advertiser Campaign Management

2. Content & Experience

เทคโนโลยีด้านการครีเอทีฟคอนเทนต์ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า แบ่งเป็นกลุ่มย่อย อาทิเช่น Content Marketing, Content Creation, Content research tool, Optimization, Personalization & Testing


3. Social & Relationships

เทคโนโลยีที่ให้ความสำคัญกับด้านสื่อออนไลน์ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า อาทิเช่น Social Media Marketing & Monitoring, Conversational Marketing & Chat, CRM

4. Commerce & Sales

เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาเพื่อส่งเสริมด้านการขาย มีแบบแผน มีระบบ สร้างโอกาสในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น Sale Automation, Affiliate Marketing & Management, e-Commerce Marketing

5. Data

เทคโนโลยีที่ช่วยด้านการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงผล และตีความอย่างแม่นยำ เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยต่อยอดทางการตลาดออนไลน์ มีเครื่องมือให้เลือกใช้มากมาย อาทิเช่น Audience Marketing, Data & Data Enhancement Marketing Analytics, Customer Data Platform


6. Management

เทคโนโลยีด้านการบริหาร และจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร เพื่อให้มีระบบ แบบแผนที่ชัดเจน อาทิเช่น Projects & Workflow, Agile & Lean Management

ปฏิเสธไม่ได้ว่า MarTech เป็นเครื่องมือสำคัญ และมีประโยชน์ต่อการทำ Digital Marketing หากเลือกใช้เครื่องมือที่ตอบโจทย์การใช้งาน จะทำให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่ม สามารถนำไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

การเปลี่ยนแปลงบนโลกออนไลน์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากเริ่มช้าอาจสายไป สนใจทำการตลาดออนไลน์ มาที่ Nex Digital Marketing ดูแลครบวงจรทั้ง วางแผน คิดกลยุทธ์ ออกแบบสื่อ และ CRM สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทักเลย!


Comments


bottom of page