top of page

Marketing technology คืออะไร มีความสำคัญต่อการตลาดออนไลน์อย่างไร?ในยุคที่ธุรกิจถูกขับเคลื่อนด้วยการตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing ทำให้มีเทรนด์ และกระแสใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา นักธุรกิจ และนักการตลาดต้องคอยปรับตัวอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อยู่เหนือคู่แข่ง และรักษาผลประโยชน์ให้ธุรกิจ

การทำการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน ไม่ได้มีเพียงแค่การวางแผนกลยุทธ์ หรือจัดทำโฆษณาอีกต่อไป เพราะยังต้องเข้าใจในเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับใช้ให้เหมาะกับธุรกิจ หรือที่เรียกว่า Marketing technology

ในบทความนี้ เราจะมาอธิบายความหมาย และความสำคัญของ Marketing technology ที่เจ้าของธุรกิจ และนักการตลาดควรรู้ และทำความเข้าใจ ตามไปดูพร้อมกันได้เลย

Marketing technology คืออะไร

Marketing technology หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า Martech เป็นเครื่องมือระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยจัดการงาน วิเคราะห์ผล สรุปผล และวัดผลทางการตลาด ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ข้อมูล (Data) เทคโนโลยี (Technology) และ การตลาด (Marketing) มีความสำคัญต่อการทำการตลาดออนไลน์อย่างมาก ช่วยให้นักการตลาดทำงานได้ง่ายขึ้น จัดการงานได้เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ


ซึ่งเทคโนโลยีการตลาดแบบ Martech นั้นเติบโตไวมาก มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีจำนวนมากกว่า 7,000 Solutions ที่สามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจได้ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ตามภาพรวมของ Marketing Landscape ดังนี้

1. Advertising & Promotion

เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาเพื่อใช้ในด้านของการโฆษณา และการทำโปรโมชั่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่ม และสามารถวัดผลได้จริง แบ่งเป็นกลุ่มย่อย อาทิเช่น Content Advertising, Social Media Advertising, Mobile Marketing, Advertiser Campaign Management

2. Content & Experience

เทคโนโลยีด้านการครีเอทีฟคอนเทนต์ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า แบ่งเป็นกลุ่มย่อย อาทิเช่น Content Marketing, Content Creation, Content research tool, Optimization, Personalization & Testing


3. Social & Relationships

เทคโนโลยีที่ให้ความสำคัญกับด้านสื่อออนไลน์ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า อาทิเช่น Social Media Marketing & Monitoring, Conversational Marketing & Chat, CRM

4. Commerce & Sales

เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาเพื่อส่งเสริมด้านการขาย มีแบบแผน มีระบบ สร้างโอกาสในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น Sale Automation, Affiliate Marketing & Management, e-Commerce Marketing

5. Data

เทคโนโลยีที่ช่วยด้านการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงผล และตีความอย่างแม่นยำ เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยต่อยอดทางการตลาดออนไลน์ มีเครื่องมือให้เลือกใช้มากมาย อาทิเช่น Audience Marketing, Data & Data Enhancement Marketing Analytics, Customer Data Platform


6. Management

เทคโนโลยีด้านการบริหาร และจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร เพื่อให้มีระบบ แบบแผนที่ชัดเจน อาทิเช่น Projects & Workflow, Agile & Lean Management

ปฏิเสธไม่ได้ว่า MarTech เป็นเครื่องมือสำคัญ และมีประโยชน์ต่อการทำ Digital Marketing หากเลือกใช้เครื่องมือที่ตอบโจทย์การใช้งาน จะทำให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่ม สามารถนำไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

การเปลี่ยนแปลงบนโลกออนไลน์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากเริ่มช้าอาจสายไป สนใจทำการตลาดออนไลน์ มาที่ Nex Digital Marketing ดูแลครบวงจรทั้ง วางแผน คิดกลยุทธ์ ออกแบบสื่อ และ CRM สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทักเลย!