LockDown ธุรกิจคลินิกความงาม ไปต่ออย่างไร!!


LockDown ธุรกิจคลินิกความงาม ไปต่ออย่างไร!!

ควรวางแผนปรับกลยุทธ์อย่างไร เลือกแนวทางและวิธีไหนเพื่อให้อยู่รอด!!


เตรียมรับมือ วิกฤต Disruption

และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา

" การตลาดออนไลน์ " คือ สิ่งสำคัญธุรกิจคลินิกความงาม


Nex Digital Marketing ที่ปรึกษาเคียงข้างคุณ


บริการวางแผนกลยุทธ์ บุกตลาดออนไลน์ เพิ่มยอดขาย

โดยผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

กับบริษัทชั้นนำกว่า 300 กิจการ ทั่วประเทศไทย

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด