top of page

เรื่องเข้าใจผิดเสมอ เมื่อทำงานร่วมกับ “Big Data”


ความท้าทายในการทำงานกับข้อมูลมีหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรวมรวมข้อมูลภายในองค์กร ที่แต่ละแผนกไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลได้อย่างมีคุณภาพ การรวบรวมข้อมูลที่ต้องคำนึงถึงข้อมูลส่วนบุคคล และเมื่อได้ข้อมูลมาอย่างถูกต้อง ข้อมูลที่ได้มาก็อาจจะยังไม่พร้อมสำหรับการนำไปวิเคราะห์ต่อยอด ต้องมีการจัดระเบียบสักหน่อย และเรื่องที่เรามักจะเข้าผิดอยู่เสมอก็จะหนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้ 1. ข้อมูลบอกเราได้เพียงแค่ปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น 2. ข้อมูลแทบไม่ได้บอกเลยว่า “ทำไม” สิ่งต่างๆจึงเกิดขึ้น 3. การสำรวจเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) จะบอกได้ว่าทำไมสิ่งต่างๆจึงเกิดขึ้น 4. สาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงได้เสมอ 5. ต้องรู้จักทดสอบเพื่อให้ได้วิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด

留言


bottom of page