top of page

เจ้าของธุรกิจต้องรู้ ! กฎหมาย PDPA มีความสำคัญกับการทำการตลาดออนไลน์อย่างไร ?การทำการตลาดออนไลน์ เรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ ในยุคที่ทุกธุรกิจต่างใช้ “ข้อมูล” เป็นฐานสำคัญในการทำการตลาด การจัดเก็บข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ และต้องมีกฎบังคับใช้เพื่อคุ้มครอง และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถือเป็นกฎหมายที่นักการตลาด และเจ้าของธุรกิจควรรู้ และทำความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มประกาศใช้จริงในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้


ในบทความนี้ Nex Digital Marketing จะพาทุกคนไปรู้จัก และทำความเข้าใจกฎหมาย PDPA ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญ และการนำไปปรับใช้ในการทำการตลาดออนไลน์ต่อไป

กฎหมาย PDPA คืออะไร ?

กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) เป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้ในการคุ้มครองการจัดเก็บข้อมูล ทั้งในรูปแบบของออนไลน์ และออฟไลน์ ป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ หรือ ไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพราะการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และสามารถเก็บข้อมูลได้หลายช่องทาง โดยที่เจ้าของข้อมูลอาจไม่รู้ตัว เช่น การเก็บ cookie ในเว็บไซต์ การเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้งานในแอปพลิเคชันต่าง ๆ กฎหมาย PDPA จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองข้อมูล และหากมีการใช้ข้อมูล หรือจัดเก็บข้อมูลในทางมิชอบ บริษัทอาจมีความผิดได้


ข้อมูลในการคุ้มครองของกฎหมาย PDPA จะมีผลบังคับใช้เมื่อเข้ามูลเหล่านั้นสามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลได้ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ

นอกจากข้อมูลเหล่านี้แล้ว อีกหนึ่งข้อมูลที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวมากเป็นพิเศษ เช่น เชื้อชาติ พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ลายนิ้วมือ ข้อมูลเหล่านี้ หากถูกนำไปใช้ไม่ถูกต้อง จะต้องโดนรับโทษหนักขึ้น และผู้นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้อาจติดคุกได้

บทลงโทษตามกฎหมาย PDPA

หากพูดถึงบทลงโทษ กฎหมาย PDPA มีบทลงโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง ซึ่งหากผู้กระทำผิดเป็นนิติบุคคล กรรมการ หรือผู้รับผิดชอบต้องรับผิดด้วย เมื่อมีการฝ่าฝืนกฎหมาย มีโทษบังคับใช้ดังนี้

  • โทษทางแพ่ง จ่ายสินไหมไม่เกิน 2 เท่าของสินไหมที่แท้จริง

  • โทษทางอาญา จำคุกสูงสุดไม่เกิน 6 เดือนถึง 1 ปี หรือปรับสูงสุดไม่เกิน 500,000 ถึง 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • โทษทางปกครอง ปรับไม่เกิน 1-5 ล้านบาท


ใครบ้างที่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย PDPA

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ เชื่อว่าคำถามต่อมาที่จะเกิดขึ้นคือ ใครบ้างที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย PDPA อย่างที่เราได้อธิบายไปตอนต้นว่า กฎหมายนี้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นจึงมีผลบังคับใช้กับบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และบริษัทที่อยู่ต่างประเทศ แต่มีการซื้อขายสินค้า และบริการกับคนไทย จะเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมทุกคน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลในทางมิชอบ

เรื่องของกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัว ดังนั้นนักการตลาด และเจ้าของธุรกิจทุกคนควรให้ความสำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียตามมา และใช้ข้อมูลที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่ยังอยู่ในกรอบของกฎหมาย

ปรึกษาการตลาดออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญ ต้องมาที่ Nex Digital Marketing ดูแลครบวงจร ตั้งแต่คิดกลยุทธิ์ วางแผน จัดทำ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทักเลย!
Comments


bottom of page