top of page

หากธุรกิจคุณ ประสบปัญหาวางแผนปรับกลยุทธ์อยู่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่มีท่าทีดีขึ้นเลย


หากธุรกิจคุณ ประสบปัญหาวางแผนปรับกลยุทธ์อยู่หลายครั้ง แต่ก็ยังไม่มีท่าทีดีขึ้นเลย

  • ขาดประสบการณ์

  • ยอดขายลงลด

  • ลูกค้าเก่าหาย ลูกค้าใหม่ไม่มี

  • ใช้จ่ายไม่คุ้มค่า

ต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญขอแนะนำ

อ.จ๊อบ - ภูวเรศน์ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ และที่ปรึกษากับบริษัทชั้นนำกว่า 300 กิจการ

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี


www.nexdigitalmarketing.net Tel : 095-686-5591 Line : @nexdigital Map : https://goo.gl/maps/nVBAsAY5eRYon2RR6Comments


bottom of page