top of page

สิ่งที่ควรรู้เมื่อคุณมีเว็บไซต์?


" Google analytics " คือเครื่องมือวิเคราะห์ และเก็บข้อมูลสถิติของเว็บไซต์

คุณจะสามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่สนใจเว็บไซต์คุณ เพศ


อายุ

ช่วงเวลาเข้าถึง

อุปกรณ์ที่ใช้ PC หรือโทรศัพท์ สำหรับเข้าเว็บไซต์

ผู้ใช้งานเข้ามาจากช่องทางไหน Google หรือ Facebook


ข้อมูลเหล่านี้ นำมาใช้วางกลยุทธ์ในการทำการตลาด และพร้อมวัดผลได้เที่ยงตรงที่สุด


หากธุรกิจของคุณมีเว็บไซต์ " ไม่ควรพลาด " --- Google Analytics ใช้วิเคราะห์ฟรี !! ---

หากคุณสนใจเรียนรู้เพิ่มเติม Google Analytics เรามีคอร์สเรียนออนไลน์ สอนง่าย ๆ เข้าใจได้ นำไปใช้ได้เลย !!


อย่ารอช้า!! สนใจติดต่อลงทะเบียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์: www.nexdigitalmarketing.net

Tel : 095-686-5591

Comments


bottom of page