top of page

กลยุทธ์ Line OA เปลี่ยนจากลูกค้า ขาจรให้เป็นลูกค้าประจำ รับมือ โควิด 19 “


ตามคำเรียกร้อง ในช่วงเศรษฐกิจขาลง ของเชียงใหม่ ลูกค้าเก่าหรือลูกค้าประจำ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจ LINE official Account เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการใช้ดูแลลูกค้าเก่า ในต้นทุนที่ประหยัดที่สุด

นอกเหนือจากนี้ ยังมี LINE My Shop เป็นบริการใหม่ เชื่อมต่อจาก LINE OA สามารถขายสินค้าให้กับผู้ใช้ LINE ได้ทั่วประเทศ

ใช้งานแบบมืออาชีพ 1.ตั้งค่าเพื่อสร้างยอดขายแบบมืออาชีพ 2.การตั้งค่าต่างๆ (ผ่านมือถือ) 3.ฟีเจอร์ ตอบกลับอัตโนมัติ Auto Reply 4.ฟีเจอร์ Broadcast 5.ฟีเจอร์ คูปอง และบัตรสะสมแต้ม 6.วิธีการใช้งาน Rich Message 7.กลยุทธ์ และ กรณีศึกษา 8.วิธีการใช้งาน Rich Menu 9.LINE My Shop เป็นบริการใหม่ ขายสินค้าให้กับผู้ที่ใช้ Line ทั่วประเทศ


Tel : 095-686-5591

Line : @nexdigital

Kommentare


bottom of page