top of page

กรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรับ E-Book

foem02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจาก E-Book เล่มนี้

  • รับมือกับ New Normal

  • ไอเดียทำการตลาดสำหรับธุรกิจคลินิก

  • ข้อคิดและความสำคัญของลูกค้าเก่า & ลูกค้าใหม่

  • กระบวนการ CRM สำคัญอย่างไรในการดำเนินธุรกิจคลินิกให้อยู่รอด

  • กฏ 20/80 ทำน้อยแต่ได้ผลลัพธ์มาก

  • เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆ

  • กระบวนการรับรู้ของลูกค้า Marketing Funnel

  • Case Study

bottom of page